woensdag, 21. december 2011 - 17:16

Waterschap voorkomt verspreiding bluswater na grote brand

Bij de grote brand in een tuinbouwloods aan de Keizersbaan in Kessel-Eik is woensdagochtend bluswater in de kavelsloot terecht gekomen. Waterschap Peel en Maasvallei heeft daarom de kavelsloot afgedamd, monsters genomen en laat het bluswater afpompen.

Het gedeelte van het bluswater waar dieselvervuiling in zit, wordt apart afgevoerd en gezuiverd. De rest van het bluswater laat het waterschap naar het riool afpompen. Daar zuivert het Waterschapsbedrijf Limburg het water in de rioolwaterzuiveringsinstallatie voordat het weer de natuur in gaat. Zo wordt voorkomen dat het bluswater zich verder verspreid. Het waterschap wil hiermee vooral vervuiling van de achtergelegen Tasbeek, die een specifiek ecologische functie heeft, voorkomen.
Provincie:
Tag(s):