maandag, 17. januari 2011 - 16:49

Waterschappen gaan afschalen

Roermond

Nu de Maas, de Roer en de overige Limburgse beken weer dalen, starten de waterschappen met afschalen van de genomen maatregelen. Maandagmiddag wordt een deel van de kwelwaterpompen weer weggehaald en worden enkele coupures verwijderd. Als het water de komende dagen blijft dalen, wordt ook het overige materieel binnengehaald. De hoogwaterpiek van afgelopen weekend heeft Limburg inmiddels verlaten.

Maas
De Maas bij St. Pieter staat nu op 44,81 +NAP (afvoer ca. 1.100 m3 per seconde) en is dalend. Het waterpeil bij Roermond bedraagt 18,48 m +NAP. De kadewachten van het waterschap hebben afgelopen weekend nog dijkinspecties langs de Maas uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen.

Roer
De Roer en overige Limburgse beken laten dalende afvoeren zien. De Roer voert nu ca. 96 m3 per seconde af en staat inmiddels al zo'n 40 cm lager dan afgelopen vrijdag. De Roer zal de komende week langzaam dalen.

Bergen
In Noord-Limburg heeft op dit moment vooral de gemeente Bergen nog te maken met beperkte bereikbaarheid. Naar het zich laat aanzien zal de situatie maandag tegen de avond vrijwel genormaliseerd.

Opruimen zwerfvuil
Nu het waterpeil daalt beginnen de waterschappen met het verwijderen van drijfvuil op het eigen grondgebied langs de Maas en overleggen zij met gemeenten langs de Maas over het verwijderen van het overige drijfvuil. Rijkswaterstaat plaatst containers om het afval in te verzamelen.
Provincie:
Tag(s):