vrijdag, 7. januari 2011 - 22:32 Update: 18-09-2018 22:55

Waterstand Maas iets gedaald, gevaar nog niet geweken

Maastricht

Het Maaswater in Zuid-Limburg stijgt vrijdagavond en nacht sneller dan verwacht. Rond 21.30 uur is er voor de hulpdiensten grip 4 afgekondigd. Rond 22.00 uur is er in Maastricht overleg geweest over het stijgende water in de Maas.

Update 15.00 uur

Terwijl de waterstand van de Maas bij Borgharen en Itteren aan het zakken is, maakt Roermond zich langzaam op voor het hoge water. In de nacht van zaterdag op zondag wordt daar de hoogste stand verwacht. Naar verwachting neemt de hoogwatergolf iets af door de bufferwerking van de Maasplassen.

Net als in andere plaatsen neemt ook Roermond voorzorgsmaatregelen. Zo worden enkele kademuren opgeworpen en straten afgesloten. In Venlo wordt maandagmorgen pas de hoogste stand verwacht. De afvoer bedraagt daar dan ruim 2-duizend kubieke meter per seconde.

Militairen van de Nationale Reserve zijn zojuist, even na middernacht, met vier viertonners in Zuid-Limburg gearriveerd. De militairen staan paraat, mocht de situatie daarom vragen, hulpbehoevende inwoners van Borgharen en Itteren te evacueren.

Update 13.00 uur

Het waterpeil van de Maas in Zuid-Limburg is wat aan het dalen. De hoogste waterstanden lijken inmiddels achter de rug. Dat betekent wel dat de maatregelen zoals gisteren uitgevaardigd voorlopig van kracht blijven. Onder meer de afsluiting van de toegangswegen naar de dorpen Itteren en Borgharen in de gemeente Maastricht blijft dus gehandhaafd. Elders in het Zuid-Limburgse stroomgebied van de Maas zijn nu geen maatregelen noodzakelijk.

De hulpverlening roept mensen die niet in Borgharen en Itteren hoeven te zijn op om de hulpverlening niet te storen en weg te blijven uit het gebied. Er is sinds vanochtend een noodverordening van kracht om hoogwatertoerisme in het gebied Borgharen en Itteren te voorkomen. Kijkers die niet in het gebied hoeven te zijn worden weggestuurd. Afgelopen nacht zijn tien hulpbehoevenden uit voorzorg uit Borgharen en Itteren weggehaald en elders ondergebracht. Daarnaast zijn nog acht bejaarde inwoners met familieleden vertrokken.

Het Waterschap Roer en Overmaas ziet in de huidige situatie nog geen noodzaak om de demontabele kades aan te brengen. Wel liggen ze klaar en kunnen als de situatie dat verlangt snel worden aangebracht. Ook staan pompen uit voorzorg pompen klaar voor het kwelwater, maar ook die zijn vooralsnog niet in functie.

Boven het gebied vliegen vandaag twee helikopters om de situaties van bovenaf in de gaten te houden. De hulpverlening verloopt zonder noemenswaardige problemen.

Eerder

Aanvankelijk verwachtte Rijkswaterstaat dat de maximale afvoer rond middernacht in Zuid-Limburg rond 2.000 m3/s zou liggen. Deze hoeveelheid werd echter al rond 21.30 uur bereikt. Nu verwacht Rijkswaterstaat dat het water nog stijgt tot NAP+ 46,95m en dat de maximale afvoer 2250 m3/s bedraagt in de nacht van vrijdag op zaterdag.

In de regio Midden-Limburg zal de Roer nog verder stijgen, maar dit levert volgens het waterschap Roer en Overmaas geen problemen op. Wel zijn in Vlodrop de nodige maatregelen genomen en bepaalde wegen afgezet.

Evacuatie
Uit voorzorg zijn ongeveer twintig hulpbehoevende inwoners van Itteren en Borgharen geëvacueerd.

Waterschap Peel en Maasvallei verwacht dat de piekafvoer zondagochtend Venlo bereikt en maandagmiddag Gennep. In Blerick, Arcen en Venlo zijn vrijdagmiddag al aluminium schotbalken geplaatst voor de doorgangen in dijken. Volgens de waterschappen kan met de getroffen maatregelen een waterafvoer tot 2500 m3/s worden opgevangen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: