vrijdag, 24. juni 2011 - 12:43

Watertekort iets afgenomen, maar zorg blijft

Gouda

Het heeft de afgelopen week geregend maar niet voldoende om het tekort aan neerslag in Nederland op te heffen. Rijkswaterstaat en de waterschappen blijven daarom waakzaam ondanks de neerslag.

De meeste eerder genomen maatregelen blijven daarom in stand. Dat heeft het Management Team Watertekorten deze week besloten. Wel biedt de neerslag en de toenemende rivierafvoer de mogelijkheid om tijdelijk de aanvoer naar Rijnland vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal stop te zetten en de aanvoer te regelen vanuit Gouda. Dit heeft bovendien een gunstig effect op de recreatievaart in dit gebied.
Provincie:
Tag(s):