dinsdag, 19. juli 2011 - 15:21 Update: 08-07-2014 0:57

'Wave of death' geen indicatie voor hersendood

Enschede

Het sterke golfvormige signaal dat is te meten in de hersenen van ratten waarvan de zuurstoftoevoer abrupt is afgesneden, is geen voorbode voor hersendood.

Ook bij mensen zal meting van zo’n signaal geen betrouwbare nieuwe indicatie zijn voor artsen om hersendood vast te stellen, bijvoorbeeld bij de beslissing om te starten met orgaantransplantatie. Onderzoekers van het instituut MIRA van de Universiteit Twente concluderen dit op basis van modelberekeningen. Zij hebben hun bevindingen gepubliceerd in het online journal PLoS ONE.

'wave of death'
Het golfvormige signaal dat al de naam 'wave of death' heeft gekregen, is eerder door Nijmeegse onderzoekers gemeten in de hersenen van ratten die zojuist waren onthoofd - deze ratten hadden overigens al elektroden in hun brein voor het onderzoek. Direct na de onthoofding blijft er minimale hersenactiviteit over, maar na ongeveer een minuut is een sterk golfvormig signaal te meten, waarna de hersenactiviteit echt nul wordt. De vraag is daarmee gerezen of de golf een betrouwbare indicatie is voor het optreden van hersendood. Want: als dit fenomeen ook bij mensen te meten is, heb je dan zelfs een betrouwbaar hulpmiddel voor artsen om hersendood vast te stellen?

Gaan ze 'vuren'
De UT-onderzoekers hebben niet opnieuw metingen aan ratten verricht, maar met modelberekeningen een verklaring gezocht voor het optreden van de golf. Die verklaring is relatief eenvoudig. Promovendus Bas-Jan Zandt heeft hiervoor gerekend aan één enkel neuron. Ons brein bestaat uit miljarden neuronen. Worden ze actief, ofwel gaan ze 'vuren', dan ontstaat een spanningspiek tussen het inwendige van de zenuwcel en zijn uitwendige omgeving. Door speciale kanalen in de celwand stromen dan geladen deeltjes, ionen. Deze moeten door de cel vervolgens weer teruggepompt worden.

Neuron 'vuurt zichzelf leeg'
Voor die pompwerking zijn zuurstof en energie onontbeerlijk. Zijn die niet meer voorhanden, dan zal na verloop van tijd het neuron gaan vuren, maar het blijft dat doen totdat er geen ionen meer in de cel aanwezig zijn. Juist dit verschijnsel is terug te zien in het EEG-signaal als een golf. Ná deze golf zal er geen activiteit meer zijn van het neuron, tenzij er weer zuurstof bij komt en de pompwerking kan worden hervat. De golf is volgens de onderzoekers daarmee niet de start van een onomkeerbaar proces. Daar komt volgens prof. Michel van Putten bij dat het eenduidig vaststellen van hersendood naar nog een hele reeks andere factoren wordt gekeken. Van Putten is als neuroloog verbonden aan Medisch Spectrum Twente en hoogleraar aan de UT. Hij noemt alleen al de invloed van medicijnen op het proces, de functie van de hersenstam en de beademing. "Ons onderzoek vult de Nijmeegse metingen mooi aan, maar toont ook aan dat 'wave of death' zeker geen adequate benaming is voor dit fenomeen", aldus Van Putten.

Het onderzoek is uitgevoerd in de groep Neuroimaging van het MIRA instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente. De onderzoekers hebben samengewerkt met neurologen van het Medisch Spectrum Twente en het LUMC en met de groep Clinical Neurophysiology, ook van MIRA.
Categorie:
Tag(s):