maandag, 27. juni 2011 - 13:22 Update: 08-07-2014 0:31

Websites gemeenten en rijksoverheid moeten beter toegankelijk worden

Den Haag

Op dit moment bestaan er bij 98% van de websites van gemeenten en rijksoverheid nog knelpunten in de toegankelijkheid. Dat blijkt maandag uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gedaan.

In 2015 moeten alle websites van de overheid toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking bijvoorbeeld blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden.

Wel groeit het aantal gemeenten dat de eigen website beter toegankelijk heeft gemaakt. 19 gemeenten hebben inmiddels een waarmerk voor toegankelijkheid van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, waarvan zeven een waarmerk dat aangeeft dat de website volledig voldoet aan de Webrichtlijnen.

De Webrichtlijnen zijn de overheidsstandaard om de kwaliteit en toegankelijkheid van websites te garanderen voor mensen met een beperking, zoekmachines, maar ook voor mensen met verschillende computers, zoals tablets.

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt de toegankelijkheid van overheidsdiensten via het dgitale kanaal erg belangrijk en heeft daarom afspraken met de medeoverheden gemaakt om de toegankelijkheid op orde te krijgen.

In 2012 moeten de websites aan minimale eisen van toegankelijkheid voldoen en in 2015 moeten de websites volledig aan de Webrichtlijnen voldoen. Aan niet nakomen van de verplichting van de Webrichtlijnen zal de consequentie verbonden worden dat via een algemene maatregel van bestuur verplichtingen aan gemeenten opgelegd worden.

Het onderzoek naar de toepassing van de Webrichtlijnen, de Accessibility Monitor 2011, is uitgevoerd door de Stichting Accessibility. Minister Donner heeft het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):