zaterdag, 29. oktober 2011 - 11:47

Weert start archeologische opgravingen in Kampershoek-Noord

Weert

In het gebied van het toekomstige bedrijventerrein Kampershoek-Noord in Weert vinden vanaf maandag 31 oktober aanstaande tot medio 2012 archeologische opgravingen plaats. Dit gebied wordt globaal omgrensd door de Rakerstraat, Heerweg, Neelenweg, Sint Sebastiaanskapelstraat, Molenweg en Ringbaan-Noord. Uit eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek en opgravingen, is gebleken dat Kampershoek-Noord belangwekkende archeologische resten uit ondermeer de Romeinse tijd en de Middeleeuwen herbergt.

In verband met de ontwikkeling van het bedrijventerrein wenst de gemeente Weert zorgvuldig met dit gebied om te gaan. Bij de planning van Kampershoek-Noord is rekening gehouden met dit archeologische onderzoek. De werkzaamheden worden in meerdere fasen uitgevoerd. De eerste fase betreft een proefsleuvenonderzoek in de omgeving van de Heerweg en de Neelenweg. Daarnaast wordt een opgraving uitgevoerd in het deel tussen de hoogspanningsmasten en de Molenweg. Deze fase is medio 2012 afgerond. Daarna volgen proefsleuvenonderzoeken en mogelijk opgravingen in het overige deel van het plangebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team archeologen van de Hendrik Brunsting Stichting van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit.
Provincie:
Tag(s):