dinsdag, 1. november 2011 - 21:01

Weert wint Hein Roethofprijs

Weert

Het project Serviliusstraat/Campus Servilius in Weert heeft de Hein Roethofprijs 2011 gewonnen. Dit is een jaarlijkse prijs voor het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen, of sociale veiligheid te bevorderen.

Het complex Serviliusstraat, waarvan Campus Servilius deel uit maakt, bestaat uit 152 appartementen (galerijflats) en stond jarenlang bekend als probleemcomplex door de vele drugsverslaafden en daklozen die zich er in en rond ophielden. De eigenaar, Wonen Limburg, is in 2007 begonnen passief te onthuren met als uiteindelijk doel sloop van het complex. In plaats van sloop is ervoor gekozen kansrijke doelgroepen te huisvesten en het wegnemen van de overlast, onveiligheid, vervuiling en criminaliteit. En vervolgens het creëren van veiligheid, betrokkenheid, participatie en integratie door kansrijke initiatieven in deze buurt te ontplooien.

Sport, cultuur en gemotiveerde jongeren
Wooncorporatie Wonen Limburg en de gemeente Weert hebben deze doelstellingen, samen met tal van partners, uitgevoerd. Sinds mei 2008 zijn stap voor stap bedreigingen veranderd in kansen. Sport en culturele activiteiten zijn daarbij uitermate geschikte thema’s gebleken, evenals de huisvesting van nieuwe doelgroepen, zoals gemotiveerde jongeren en topsporters. De topsporters geven periodiek clinics in de wijk en met de jongeren zijn afspraken gemaakt om zich in te zetten voor leefbaarheidsprojecten in het complex en de buurt. Maar ook zorghulpverlening kreeg de nodige aandacht. Door de gemeente is samen met Wonen Limburg een maatschappelijke opvang gerealiseerd in de binnenstad, waar daklozen en verslaafden worden opgevangen en geholpen.

Behaalde resultaten
Er is nu een veilige en stabiele woonomgeving gecreëerd. De bewoners hebben meer gevoel voor eigenwaarde gekregen en kinderen durven weer op straat te spelen. Overlastincidenten zijn met 24% verminderd, geweldsdelicten met 13% en vermogensdelicten met 17%.
Provincie:
Tag(s):