woensdag, 1. juni 2011 - 14:05

Weggebruikers tevreden over snelheidcontroles wegwerkzaamheden

Maasbracht

Ruim 2 op de 3 weggebruikers is tevreden over extra toezicht door de politie bij wegwerkzaamheden. Dit blijkt woensdag uit het weggebruikersbelevingsonderzoek dat Rijkswaterstaat en het KLPD onlangs hebben uitgevoerd bij wegwerkzaamheden op de A2 bij Maasbracht en de A28 bij Hattemerbroek.

De Verkeerspolitie van het KLPD heeft vanaf 21 maart tot en met eind april extra gecontroleerd op de trajecten A2 Urmond — knooppunt Het Vonderen en A28 knooppunt Hattemerbroek — knooppunt Lankhorst.

Op deze trajecten was een verminderd aantal rijstroken beschikbaar en gold een lagere maximumsnelheid van 90 km/u. Doel van het extra toezicht is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor zowel de weggebruikers als de wegwerkers.

Bij de controles is gebruik gemaakt van radarapparatuur, laserguns en opvallende en onopvallende surveillancevoertuigen.

Rijkswaterstaat en het KLPD willen graag weten hoe de weggebruiker denkt over de wegwerkzaamheden en het toezicht daar omheen. Daarom is een weggebruikersbelevingsonderzoek uitgevoerd op beide trajecten.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 466 weggebruikers, waaronder 418 automobilisten en 48 vrachtwagenchauffeurs. In totaal geeft 70% aan (zeer) tevreden te zijn over de extra controles, 15% is neutraal en de overige 15% zijn (zeer) ontevreden.

Ruim de helft van de ontevreden weggebruikers is ontevreden vanwege het feit dat ze te weinig hebben gezien van de controles en meer controles wenselijk zijn. Slechts 1 op de 4 ontevreden weggebruikers geeft aan het extra toezicht niet nodig te vinden. Uit deze resultaten blijkt dat er onder de weggebruikers groot draagvlak bestaat voor extra controles bij wegwerkzaamheden.

De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding voor de Verkeerspolitie om door te gaan met het extra toezicht bij wegwerkzaamheden. Betere communicatie over de controles voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden en een grotere zichtbaarheid tijdens de werkzaamheden zijn verbeterpunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek. Deze punten neemt de Verkeerspolitie mee bij de komende controleacties bij wegwerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):