dinsdag, 17. mei 2011 - 20:25

Wegwerkzaamheden Rondweg Roden

Roden

Van maandag 23 mei tot en met vrijdag 15 juli voert de provincie Drenthe
werkzaamheden uit aan de weg N372 vanaf rotonde De Zulthe tot het Peizerdiep. De weg krijgt onder andere een nieuwe asfaltlaag en nieuwe markering én wordt over de gehele lengte verbreed. Tere verbetering van de verkeersveiligheid verandert ook de situatie bij de kruisingen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden
in twee fasen uitgevoerd.

De Rondweg Roden wordt in een korte tijd omgebouwd tot een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg. Dit is in de Nederlandse wegcategorisering een weg met gelijkvloerse kruisingen die is bedoeld om landelijk of stedelijk gebied te ontsluiten. De wegvakken hebben hierbij een doorstroomfunctie, terwijl de gelijkvloerse kruispunten uitwisseling van verkeer met lagere orde wegen mogelijk maken. De weg N372 wordt verbreed naar 7,10 meter.

De aanwezige kruisingen in dit gedeelte, Westeresch, Kortling, Dwazziewegen en Oosteinde, worden opnieuw ingericht. De betonbanden worden vervangen en de bestrating in de "middeneilanden" wordt vervangen door beton. In zijn geheel komt dit ten goede aan de onderhoudsvriendelijkheid van de weg. In een later stadium zal de regeling van de verkeersregelinstallatie (verkeerslicht) opnieuw geprogrammeerd worden of zal deze vervangen worden.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor de omgeving en aanliggende bedrijven. Overlast is niet te voorkomen. Wel wordt het project gefaseerd uitgevoerd, zodat voorkomen wordt dat een kruising lange tijd in zijn geheel afgesloten wordt. Soms zal langer doorgewerkt worden, zodat
de periode van overlast wordt verkort. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven. Volgens planning zullen de totale werkzaamheden op 15 juli 2011 gereed zijn, voordat de werkzaamheden bij Peizermade beginnen (schoolvakantie 2011, 25 juli 2011). De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.
Provincie:
Tag(s):