dinsdag, 3. mei 2011 - 10:21

Weidevogels in de problemen door droogte

Door de aanhouden droogte hebben weidevogels het in de provincie Groningen een stuk moeilijker dan gewoonlijk. Door de harde grond kunnen ze niet bij hun voedsel komen. Meerdere boeren die actief bezig zijn met weidevogelbeheer hebben dit probleem gesignaleerd.

In samenspraak met de Agrarische Natuurverenigingen in Groningen helpt de provincie Groningen de in nood verkerende weidevogels. Door middel van het verpompen van water uit sloten of tochten worden gedeelten van percelen vernat, waardoor de grond zachter wordt. Hier ontstaat weer een zodanige situatie dat weidevogels makkelijker bij het voedsel kunnen en ze hun broedsel succesvol groot kunnen brengen.

De provincie Groningen heeft maximaal € 10.000,-- beschikbaar gesteld als vergoeding voor eigenaren die een gedeelte van hun percelen vernatten. De gebiedscoördinatoren van de Agrarische Natuurverenigingen zullen deze actie uitvoeren samen met de geïnteresseerde boeren. Van verschillende zijde is door boeren enthousiast gereageerd op het plan. Zij onderkennen het belang van de bescherming van de kwetsbare weidevogels. Sommige boeren zijn al begonnen met het tijdelijk onder water zetten van land. De verwachting is namelijk dat de droogte nog enige tijd zal voortduren.
Provincie:
Tag(s):