vrijdag, 30. december 2011 - 9:01

Werk met asbest vaak niet veilig

Den Haag

Op locaties waar asbest wordt verwijderd, schort het vaak aan de veiligheid voor werknemers. Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie bij bedrijven die asbest mogen verwijderen.

De situatie was vooral zorgwekkend bij bedrijven waar de Arbeidsinspectie al eerder had geconstateerd dat ze onveilig werkten. Zo werden op twee van de drie locaties waar deze bedrijven actief waren, de regels overtreden. Bij een derde van de inspecties bij deze notoire overtreders was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd of niet mocht beginnen. De inspecteurs troffen bijvoorbeeld asbest aan dat niet of in open zakken was verpakt. Ook werd deze gevaarlijke stof niet altijd direct na het verwijderen afgevoerd. Verder ontbrak het vaak aan maatregelen om te voorkomen dat er asbestvezels in de lucht komen.
Provincie:
Tag(s):