maandag, 14. maart 2011 - 9:33

Werkloosheid in Zuid-Holland het meest toegenomen

Den Haag

In 2010 nam in de meeste provincies de werkloosheid toe. De stijging was in Zuid-Holland het grootst. In de vier grote steden steeg de werkloosheid vooral in Den Haag.

De werkloosheid onder jongeren is gedaald in Noord-Nederland en Zuid-Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Alleen in Drenthe en Overijssel geen toename
Hoewel de werkloosheid in Nederland in de loop van 2010 afnam, was deze gemiddeld met 5,4 procent nog duidelijk hoger dan de 4,8 procent in 2009. In Zuid-Holland steeg het werkloosheidspercentage het sterkst, van 4,9 naar 5,9 procent. Ook in Gelderland en
Noord- Brabant was de werkloosheid in 2010 flink hoger. Alleen in Drenthe en Overijssel nam de werkloosheid niet toe.

Zeeland had in 2010 net als het jaar ervoor de laagste werkloosheid met bijna 4 procent. Groningen had met 6,8 procent opnieuw de hoogste werkloosheid, gevolgd door Flevoland met 6,5 procent en Drenthe en Limburg met 6,1 procent.

Werkloosheid hoog in de vier grote steden
In de vier grote steden ligt de werkloosheid als gebruikelijk boven het landelijke gemiddelde. In 2010 was daar 7 procent werkloos, tegen 6,4 procent in 2009. Net als in voorgaande jaren had Rotterdam de hoogste werkloosheid met 8,8 procent. De werkloosheid lag alleen in Utrecht met 5,2 procent onder het landelijke gemiddelde. Van de vier grote steden kende Den Haag de grootste stijging van de werkloosheid, van 5,5 procent in 2009 naar 6,8 procent in 2010. In Amsterdam kwam de werkloosheid in 2010 uit op 6,6 procent, vrijwel gelijk aan het cijfer van 2009.

Werkloosheid onder jongeren gedaald in het Noorden en het Zuiden
De dalende werkloosheid in de loop van 2010 werd het eerst zichtbaar onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In 2010 was de gemiddelde werkloosheid onder jongeren al lager in Noord- en Zuid-Nederland. In Noord-Nederland, waar de werkloosheid relatief hoog ligt, was de afname het grootst. Daar daalde de werkloosheid onder jongeren van 13,6 procent in 2009 naar 12,2 procent in 2010. In het Zuiden daalde de werkloosheid in 2010 tot het landelijke gemiddelde onder jongeren: 11,7 procent.
Provincie:
Tag(s):