vrijdag, 4. februari 2011 - 10:22

Werknemers zien bedrijfsarts als verlengstuk werkgever

Utrecht

Maar liefst driekwart van de werknemers ziet de bedrijfsarts vooral als verlengstuk van de werkgever. De helft is ontevreden. 'Dit oordeel is vernietigend,' zegt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld op basis van de uitkomsten van een internetpeiling onder werknemers

Van november tot half december reageerden ruim 700 werknemers. En hun mening is niet mals. Hoopgevend is nog dat 78% van hen zegt te weten wie de bedrijfsarts is. Maar een bijna even groot percentage (76) zegt de functionaris - die ook geacht wordt zich bezig te houden met preventie in het bedrijf- nog nooit op de werkvloer te hebben gezien. De helft van de respondenten geeft dan ook aan de bedrijfsarts vooral als ‘verzuimcontroleur’ te zien die geen onafhankelijke positie inneemt.

De FNV wilde ook de mening van werknemers weten over de preventiemedewerker. Elk bedrijf is wettelijk verplicht zo’n medewerker aan te stellen. Maar is de bedrijfsarts de ‘grote afwezige’ op de werkvloer, de preventiemedewerker is vooral de ‘grote onbekende’. Zo geeft 72% van de respondenten aan niet te weten wie de preventiemedewerker is.

Leo Hartveld: “Kennelijk is het in veel bedrijven niet best gesteld met preventieve activiteiten. En als ze er toch zouden zijn, dan onttrekken deze activiteiten zich aan de waarneming van werknemers. Toch treurig in de wetenschap dat we duurzame inzetbaarheid en langer gezond werk als topprioriteit op de sociale agenda hebben gezet.”
Provincie:
Tag(s):