donderdag, 7. april 2011 - 10:53 Update: 08-07-2014 0:59

Werktijdverkorting mogelijk voor bedrijven die zaken doen met Japan

Den Haag

Nederlandse bedrijven die als direct gevolg van de natuurramp in Japan geconfronteerd worden met een noodgedwongen vermindering van de productie, kunnen een verzoek voor werktijdverkorting (WTV) voor hun medewerkers indienen.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de regeling werktijdverkorting hiervoor open. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die afhankelijk zijn van onderdelen uit Japan en die deze onderdelen nergens anders kunnen krijgen.

Er zijn tot nu toe zeven aanvragen voor werktijdverkorting bij het ministerie ingediend. Het ministerie beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden om voor WTV in aanmerking te komen. Daarvoor moet de werkvermindering tenminste 20 procent zijn en minimaal 2 en maximaal 24 weken duren. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan een bedrijf voor de betreffende werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet-gewerkte uren, vanaf de datum dat de aanvraag is binnengekomen.
Categorie:
Tag(s):