donderdag, 12. mei 2011 - 14:28

Werkzaamheden Noordzeebrug begin 2012 van start

Groningen

De werkzaamheden aan de Noordzeebrug en de reconstructie van de aansluiting van de Noordelijke Ringweg op de Bedumerweg gaan begin 2012 van start. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden al in 2007 beginnen, maar toen bleek dat de provincie Groningen de benodigde grond niet kon aankopen, werden deze uitgesteld.

Inmiddels heeft de provincie de benodigde grond in bezit en kunnen de werkzaamheden starten. De werkzaamheden gaan tot 2014 duren. De bewoners worden binnenkort tijdens een inloopavond geïnformeerd over de werkzaamheden.

In 2006 namen Provinciale Staten en de gemeente Groningen een besluit over de uitvoering en financiering van de vervanging van de Noordzeebrug. Provinciale Staten stelden daarbij een krediet beschikbaar van 28,5 miljoen euro. Omdat tussen 2007 en 2011 de prijzen zich ontwikkeld hebben en de kosten gestegen zijn, vraagt het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in plaats van de eerder toegezegde 28,5 miljoen euro een nieuwe krediet beschikbaar te stellen van 30,62 miljoen euro. Ook de gemeente Groningen en het Rijk wordt gevraagd om met dit bedrag in te stemmen.

Werkzaamheden
De Noordzeebrug wordt verbreed en verhoogd om de vaarweg Lemmer-Delfzijl geschikt te maken voor grotere en bredere binnenvaartschepen (containervaart). Tegelijkertijd wordt in het kader van de reconstructie van de ringweg de aansluiting van de ringweg op de Bedumerweg en op bedrijventerrein De Hoogte aangepast. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren, verdwijnen de huidige verkeerslichten bij de aansluiting van de Bedumerweg op de Noordelijke Ringweg. Daarvoor in de plaats komen een rotonde, ongelijkvloerse kruisingen en nieuwe aansluitingen.
Provincie:
Tag(s):