woensdag, 16. februari 2011 - 16:28

Wetenschappelijke onderzoeken seksueel misbruik minderjarigen van start

Den Haag

De commissie-Samson heeft aan verschillende onderzoeksbureaus en universiteiten deelopdrachten verleend tot het doen van wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst.

Nu 470 meldingen
Naar aanleiding van de publiciteit eind vorige maand hebben weer veel slachtoffers contact gezocht met het meldpunt seksueel misbruik van de commissie. In totaal zijn er tot nu toe 470 meldingen ontvangen, de meeste via het speciale telefoonnummer 070 376 58 72. Veel meldingen zijn ook per e-mail of brief bij de commissie binnengekomen. Op de website www.commissiesamson.nl staat hoe misbruik kan worden gemeld.

Nog steeds melden weinig daders zich bij het meldpunt, de commissie roept hen op uit de schaduw te stappen en hun verhaal te doen. Meldingen zijn essentieel ondersteunend materiaal bij het onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek
De commissie onderscheidt zes wetenschappelijke deelonderzoeken die licht moeten werpen op de vraagstellingen van het complete onderzoek. Op basis van het onderzoeksplan zijn offertes aangevraagd en ontvangen. Na beoordeling van de offertes is de commissie nu overgegaan tot het gunnen van het merendeel van de opdrachten.

Het onderzoek van de commissie-Samson vindt plaats in opdracht van de ministeries van Veiligheid & Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek is bedoeld om antwoord te krijgen op vragen naar aard en omvang van seksueel misbruik in de jeugdzorg (incl. pleegzorg) en de reacties op (signalen van) seksueel misbruik.

Vooral het antwoord op de vraag naar hoe het misbruik heeft kunnen plaatsvinden is van belang om een goed beeld te schetsen en bruikbare aanbevelingen te doen. Medio 2012 zal de commissie haar definitieve bevindingen bekend maken.
Provincie:
Tag(s):