dinsdag, 15. november 2011 - 19:02

Wijziging dwangsommen Thermphos

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben naar aanleiding van bezwaarschriften van fosforproducent Thermphos bij de adviescommissie bezwaarschriften twee lasten onder dwangsom aangepast.

Het betreft de op 31 mei 2011 opgelegde lasten onder dwangsom voor overschrijdingen van de uitstoot van ammoniak en voor lozing van vervuild afvalwater.

Naar aanleiding van het advies van de adviescommissie bezwaarschriften zijn de motiveringen voor wat betreft de hoogte van de dwangsommen voor ammoniak en afvalwater aangepast en is de dwangsom afvalwater, voor wat betreft de stoffen czv (organisch materiaal), cadmium en zware metalen, komen te vervallen. Dit laatste omdat in het tweede en derde kwartaal de kwaliteit van het afvalwater ten aanzien van deze stoffen zodanig is verbeterd dat er geen overschrijdingen meer hebben plaatsgevonden.

Verder is de hoogte van de dwangsom afvalwater aangepast aan bedragen die landelijk worden toegepast. De dwangsom afvalwater heeft nu nog betrekking op de stoffen Kjeldahl stikstof en fosfor.
Provincie:
Tag(s):