vrijdag, 30. september 2011 - 11:52

Wijziging in kinderopvangtoeslag in 2012

Den Haag

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

Verder blijven voor de maximum uurprijzen van de verschillende opvangsoorten in 2012 de bedragen voor 2011 gelden. Dit geldt niet voor de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen in de tabel van de kinderopvangtoeslag. Tenslotte worden ook de toeslagpercentages in de tabel verlaagd. Deze maatregelen zijn nodig om de kinderopvangtoeslag financieel beheersbaar te houden.
Provincie:
Tag(s):