donderdag, 5. mei 2011 - 10:37

Wilde oerpaarden geboren in Fries moerasgebied

Afgelopen week zijn vier jonge Exmoor veulens geboren in moerasgebied De Houtwiel. Het gaat om afstammelingen van het oerpaard. Staatsbosbeheer fokt met dit zeldzame dier voor begrazing van natte natuurgebieden. Door de begrazing blijft het open landschap in het gebied behouden. Bovendien zorgt de begrazing voor de verbetering van het leefgebied voor veel wilde planten en dieren.

De dieren lopen in twee natte natuurgebieden De Houtwiel in Broeksterwoude en de Twijzelermieden in Twijzel. Er is nog ruimte genoeg voor uitbreiding van de 14 merries in beide gebieden. De dieren hebben geen verzorging nodig, maar worden wel wekelijks geteld.

Onderzoek heeft aangetoond dat de Exmoor-pony direct afstamt van zijn Pleistocene voorouder die tijdens de ijstijden door ons land en de drooggevallen Noordzee steppes bewoonde tot in Alaska. Tot het eind van de 19e eeuw werd alleen in het wild gefokt met de paarden in het Engelse Exmoore.

Boswachter Jeffrey Huizenga is blij verrast met de uitkomst van het recente DNA-onderzoek. “ Zelfs de hangende manen van de dieren waren al aanwezig bij de dieren in het Pleistoceen. Terwijl dat vaak als kenmerk van niet wilde afkomst werd genoemd. We hebben het hier niet over een tam en gefokt paardenras, zoals de Shetlander of de Poolse Konik. Het is samen met de veel bekendere Prezwalski een uniek paardenras met dezelfde eigenschappen als zijn wilde voorgangers. Enerzijds draagt het dier bij aan het beheer en behoud van onze natuur. Anderzijds dragen onze natuurgebieden bij aan behoud van een bijzonder en uniek paardenras."

Beide natuurgebieden zijn alleen toegankelijk op de aangeduide wandelpaden. Vanaf deze paden en uitzichtpunten in het gebied is een ontmoeting met deze prachtige dieren een goede mogelijkheid en hele belevenis.
Provincie:
Tag(s):