woensdag, 12. oktober 2011 - 14:02

Willem-Alexander woont bijeenkomst Nederlandse watersector bij

Wassenaar

Prins Willem-Alexander heeft dinsdagavond deelgenomen aan een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de Nederlandse watersector in Wassenaar. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laten weten.

Ruim veertig vertegenwoordigers uit de watertechnologie, deltatechnologie en de maritieme sector kwamen bij elkaar om de onderlinge samenwerking op de internationale markt vorm te geven. De watersector is een van de negen topsectoren die het kabinet heeft aangewezen als een sector waar Nederland wereldwijd sterk in is.

Voor elke sector is een topteam bestaande uit ondernemers, wetenschappers en overheden samengesteld. Het topteam Water heeft gezamenlijk adviezen uitgewerkt hoe de watersector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

In haar advies heeft zij aangegeven dat een groot deel van zowel het economische als het maatschappelijke potentieel van de sector water ligt in kennisdeling en verbeterde samenwerking tussen de watertechnologie, deltatechnologie en de maritieme sector. De bijeenkomst draagt bij aan de versterking van onderlinge samenwerking tussen de sectoren.

Willem-Alexander is sinds 2004 voorzitter van de Adviescommissie Water. Deze onafhankelijke commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Provincie:
Tag(s):