donderdag, 23. juni 2011 - 22:04

Woldense MKB-ondernemers tevreden over gemeente

Zuidwolde

Ondernemers in De Wolden geven hun gemeente het bovengemiddelde rapportcijfer 6,7. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland, waaraan 550 Drentse ondernemers aan meewerkten. De Wolden staat hiermee op plaats vijf van ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Drenthe’.

MKB-Nederland onderzoekt regelmatig de ‘MKB-vriendelijkheid’ van gemeenten. Hiermee wil deze organisatie de gemeenten prikkelen om het locale ondernemersklimaat te verbeteren. Dat klimaat is in De Wolden de afgelopen jaren verbeterd. In 2008 stond De Wolden nog op plaats negen, in 2010-2011 dus op de vijfde van alle Drentse gemeenten.

Wethouder Jan ten Kate: “De verbetering van dienstverlening aan ondernemers en het stimuleren van het ondernemersklimaat staan hoog op de prioriteitenlijst van onze gemeente. We zijn dan ook tevreden met deze beoordeling.”

Ondernemers kregen vragen over vier thema’s: tevredenheid over de eigen gemeente, imago bij ondernemers buiten de gemeente, communicatie & beleid en de gemeentelijke lasten. Ondernemers in De Wolden zijn heel tevreden over de gemeente en vinden ook de prijs/kwaliteitsverhouding (gemeentelijke lasten) goed. De Wolden scoorde minder bij de aspecten imago en communicatie & beleid.

Maatregelen ter verbetering Woldens ondernemersklimaat
Om de dienstverlening te verbeteren, heeft de gemeente vorig jaar met het ondernemersplatform en MKB-Nederland afdeling Noord afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een ‘Ondernemersakkoord’. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze met betrekking tot vergunningverlening en handhaving. De gemeente gaat ondernemers beter begeleiden bij het aanvragen van een vergunning. Hiervoor breidt zij de Gemeentewinkel uit met zogeheten casemanagers.

Daarnaast gaat de gemeente vergunningen in de toekomst beperkter toetsen. De gemeente wijst de aanvrager en aannemer uiteraard op hun verplichting om te voldoen aan de geldende eisen. Bovendien stelt de gemeente dit jaar een bedrijvencontactfunctionaris aan. Hij of zij is dan het aanspreekpunt voor ondernemers. “Met al deze maatregelen hopen we in het volgende onderzoek nog hoger te scoren,” aldus Jan ten Kate.
Provincie:
Tag(s):