donderdag, 28. juli 2011 - 17:50

‘Wonen met Kansen’ voor jongeren één jaar langer door

Delfzijl

De gemeenten Appingedam en Delfzijl gaan één jaar door met het aanbieden van kleinschalige woon-leer-werkvoorzieningen voor jongeren uit de regio.

Het gaat om jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en ook niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Doel van het project ‘Wonen met Kansen’ is door intensieve begeleiding ervoor zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken, werk vinden en op zichzelf leren wonen.

Vorig jaar september is ‘Wonen met Kansen’ gestart. In samenwerking met Acantus Groep zijn twee woningen in Delfzijl in gebruik genomen door vier jongeren. Twee van de vier bewoners gaan binnenkort zelfstandig wonen. Door het verlengen van dit project kunnen nieuwe jongeren doorstromen en zal het aantal jongeren toenemen dat zelfstandig kan wonen in de regio met een diploma of werken. Daarnaast komt er ambulante zorg en ondersteuning beschikbaar voor jongeren die op de wachtlijst staan en nog geen hulp ontvangen.

De colleges van B&W van Appingedam en Delfzijl volgen hiermee het advies op van de stuurgroep Jongeren Wonen in Appingedam en Delfzijl, die dit project begeleidt.
Provincie:
Tag(s):