vrijdag, 13. mei 2011 - 9:51

Woninginbrakenteam houdt 26 inbrekers aan

Het woninginbrakenteam van de politie Fryslân heeft vanaf half oktober 2010 tot heden 26 verdachten aangehouden voor inbraken in woningen, bedrijven, sportkantines en kelderboxen. Ook pleegden een aantal van de aangehouden verdachten insluipingen. Het woninginbrakenteam blijft in ieder geval dit jaar nog actief.

In oktober 2010 besloot de politie in Leeuwarden te starten met een woninginbrakenteam. In Leeuwarden was namelijk een sterke stijging te zien van het aantal inbraken in vooral woningen. Het team bestaat uit zeven medewerkers. In de periode van half oktober tot april 2011 werden door het inbrakenteam twaalf verdachten aangehouden. Met deze aanhoudingen werden 129 zaken in Leeuwarden opgelost, waaronder inbraken in woningen, bedrijven, sportkantines en kelderboxen. Daarnaast werden door het team twaalf inbraken in kelderboxen in Sneek opgelost en nog twee verdachten gehoord op verdenking van heling.

De stijging van het aantal inbraken deed zich niet alleen voor in Leeuwarden. Ook in de rest van de provincie was in de laatste maanden van 2010 en de eerste maanden van 2011 een sterke stijging te zien van het aantal woninginbraken. In de eerste drie maanden van 2011 werd bijna 500 keer aangifte gedaan van een woninginbraak. In dezelfde periode in 2010 werd de helft minder ingebroken. Reden voor de Friese politie om een inbrakenteam op te richten dat zich specifiek bezig moet houden met het opsporen van woninginbrekers. Zo’n team was al actief in Leeuwarden, maar vanaf maandag 18 april werd dit team uitgebreid naar vijftien medewerkers en ging het werken voor gehele provincie. Het woninginbrakenteam hield in de periode van begin april tot heden 14 verdachten aan, waarmee 53 zaken werden opgelost. Onder andere 39 woninginbraken in Leeuwarden, één in Nijega, één in Wolvega, één in Haule en één in Woubrugge (een dorp in Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem). Ook werden 7 insluipingen in Leeuwarden en een inbraak in een sportkantine en in bedrijf opgelost. Tenslotte hield het team nog een verdachte aan voor een inbraak in een kerk in Drachten. Van aangehouden verdachten zitten drie inmiddels een straf uit. Zes anderen zitten nog in voorarrest.

De politie zet alles op alles om het aantal woninginbraken in Fryslân te verminderen. Maar ook de inwoners van Fryslân kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van het aantal woninginbraken. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en iPads in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (http://www.keurmerkveiligwonen.nl/consument) leest alles over hoe u uw woning veiliger kunt maken.

Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen bedoeld is voor noodsituaties waarin levens op het spel staan is een misverstand. U kunt het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf of verdachte situaties in uw woon- of werkomgeving. Dus als u ziet dat iemand inbreekt of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen! De centralist van de Meldkamer Fryslân kan tevens een Burgernetactie (www.burgernet.nl) starten, zodat agenten samen met deelnemers van Burgernet kunnen uitkijken naar inbrekers.

Het woninginbrakenteam is ook actief op Twitter. Het team plaatst op @inbrakenteam tweets over haar werkzaamheden. Zo krijgt u dus inzicht in wat de politie Fryslân doet om het aantal woninginbraken terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):