donderdag, 10. februari 2011 - 14:47

Woningstichting wil 6 miljoen terug van frauderende ex-topman

Amsterdam

Woningstichting Rochdale uit Amsterdam heeft de vordering op haar voormalig topman Hubert Möllenkamp verhoogd van 1 naar 6 miljoen euro. Aanleiding hiervoor is de conclusie uit het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar Möllenkamps handel en wandel.

Onterechte beloningen Rochdale stelt dat de voormalige bestuursvoorzitter naast onterechte beloningen, pensioenen en andere zichzelf toegekende financiële voordelen, ook gunsten en diensten accepteerde van een aantal zakelijke relaties, zonder aanwijsbare tegenprestaties.

Duur meubilair en kostbare auto's

Bij gunsten en diensten ging het om de inrichting van woningen en de aanschaf en het gebruik van kostbare auto's door Möllenkamp en zijn familie. Hiermee was ruim 2 miljoen euro gemoeid.

Vastgoedtransactie

Verder is vastgesteld dat Rochdale is benadeeld voor een bedrag van 3 miljoen euro als gevolg van een onzakelijke vastgoedtransactie in Lelystad tussen een zakelijke relatie en Rochdale. Möllenkamp verplichtte Rochdale 2.000 woningen te verkopen, terwijl de corporatie daar helemaal geen bezit heeft. Deze transactie was binnen Rochdale en bij de Raad van Commissarissen onbekend. Ook dit bedrag wil Rochdale verhalen op Möllenkamp, die in 2009 op staande voet werd ontslagen.
Provincie:
Tag(s):