donderdag, 21. april 2011 - 16:31

Woonlandbeginsel voor uitkeringen in landen buiten Europa

Den Haag

Diverse uitkeringen aan mensen die buiten Europa wonen, worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar de ontvanger of het kind woont. Het kabinet wil dit zogenoemde woonlandbeginsel op 1 juli 2012 laten ingaan.

De maatregel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, deels voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De maatregel levert uiteindelijk een besparing aan uitkeringslasten op van 9 tot 16 miljoen euro per jaar. Het kabinet hanteert voor bestaande uitkeringen die worden verlaagd een overgangstermijn van zes maanden. Uitkeringsgerechtigden kunnen zich zo instellen op de nieuwe situatie.
Provincie:
Tag(s):