dinsdag, 27. december 2011 - 11:06

WOZ-waarde beter te vergelijken

Den Haag

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen.

Door de combinatie van deze twee maatregelen, wordt het voor huizenbezitters makkelijker om inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning.

Dat schrijft staatssecretaris Weekers in een brief aan de Tweede Kamer. Hij doet dat mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

'Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde, die een keer per jaar op de mat valt, een zwarte doos/abracadabra. Door hen de mogelijkheid te bieden WOZ-waardes van andere huizen op te vragen, in combinatie met het nieuwe taxatieverslag, hoop ik de acceptatie van deze waarde te vergroten,' motiveert Weekers zijn voorstel.
Provincie:
Tag(s):