vrijdag, 1. april 2011 - 10:02

'WOZ waarde moet omlaag bij particuliere erfpacht'

Amersfoort

Veel woningen op particuliere erfpachtgrond zijn sinds 2010 vrijwel onverkoopbaar geworden omdat banken weigeren nieuwe hypotheken te verstrekken aan potentiële kopers. Hierdoor zijn deze huizen aanmerkelijk minder waard geworden. Dit stelt vereniging eigen huis

De WOZ-waarde vertegenwoordigt de waarde van een woning in het normaal economisch verkeer. Vereniging Eigen Huis vindt dat het waardedrukkend effect van het niet kunnen verkopen van woningen op particuliere erfpacht daarom tot uitdrukking moet komen in een lagere WOZ-waarde.

De vereniging is van mening dat voor de bepaling van de WOZ-waarde moet worden uitgegaan van 65% van de waarde van de huidige WOZ-beschikking. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde verkoopopbrengst als een woning op een (executie)veiling wordt verkocht.

Een veiling is vaak een laatste redmiddel om moeilijk verkoopbare woningen alsnog te verkopen. De woningen in de regel gekocht door handelaren en beleggers die gemiddeld 35% minder betalen dan in de markt gebruikelijk is.
Provincie:
Tag(s):