vrijdag, 2. december 2011 - 11:54

Wubbo Ockels spreekt gemeente Zuid-West Friesland toe via tablet

Sneek

Op een bijzondere en zeker niet gangbare manier heeft ruimtevaarder Wubbo Ockels donderdagavond gebruik gemaakt van het spreekrecht bij de commissie Bestjoer & Finânsjes van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit meldt de gemeente vrijdag.

Ockels sprak de commissie vanaf het spreekgestoelte toe met behulp van een tablet waarmee via Skype een videoverbinding tot stand was gebracht.

Aanleiding tot het inspreken voor de commissie was het onderwerp over de toekomst van de Afsluitdijk dat op de agenda van de commissie stond. Ockels, die deel uit maakte van een consortium van bedrijven dat zich over plannen voor de Afsluitdijk heeft gebogen, vroeg de commissie om nogmaals naar die plannen te kijken. Bovendien maakte Ockels zich voor de commissie sterk voor de superbus als snelle verbinding over de dijk.

De commissie besprak donderdagavond de voorgenomen Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk, die zal worden ondertekend door het Rijk, de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Wieringen.

Onderwerpen die in het kader Toekomst Afsluitdijk aan de orde komen zijn onder andere het opwekken van duurzame energie, het verbeteren van de natuurlijke verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee en het ontwikkelen van kleinschalige vormen van toerisme en recreatie.
Provincie:
Tag(s):