donderdag, 15. september 2011 - 8:35

Zedenpolitie onderzoekt aangiftes tegen leraren Zoetermeer

Den Haag

Politie Haaglanden stelt een onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag op een basisschool in Zoetermeer.

Afgelopen weekend maakten de ouders van een leerling melding van hun vermoedens over grensoverschrijdend gedrag door twee personeelsleden van de school.

Zedenrechercheurs van Politie Haaglanden startten direct een onderzoek. Op dinsdag 13 september deden de ouders aangifte. Inmiddels is ook een tweede aangifte gedaan. Deze twee aangiften worden onderzocht.
Beide medewerkers zijn door het schoolbestuur op non-actief gesteld. De politie verrichtte woensdag 14 september onder andere huiszoeking bij de twee medewerkers.

Zowel het bestuur van de school als de politie betrachten zoveel mogelijk openheid; omdat het onderzoek zich in de beginfase bevindt, kan echter niet op de inhoud van het mogelijke grensoverschrijdend gedrag worden ingegaan. Om desondanks op voorhand, zo veel mogelijk ongerustheid bij ouders van schoolkinderen weg te nemen, werden zij woensdag middels een brief geïnformeerd over de aangiften en het gestarte politieonderzoek. Aansluitend werden zij uitgenodigd voor een extra ingelaste ouderavond, op woensdag. Tijdens deze bijeenkomst — waarbij de Burgemeester Jan Waaijer, de politie en hulpverleners aanwezig waren — konden ouders vragen stellen en kregen zij informatie over het vervolg van het politieonderzoek.
Provincie:
Tag(s):