donderdag, 13. januari 2011 - 11:44

Zeer grote brand verwoest De Betho in Goes

Goes

In de nacht van woensdag op donderdag is het bedrijfspand van De Betho op het industrieterrein Klein Frankijk in Goes volledig uitgebrand.

De brandweer schaalde op naar GRIP 1, zeer grote brand. Dit om op de plaats van de brand met alle ingezette hulpdiensten de inzet te coördineren en af te stemmen.

Net na twaalf uur kwam er een automatische brandmelding binnen van De Betho. Vrijwel direct daarna volgde meldingen van burgers die vlammen zagen. Hierop is door de meldkamer gelijk opgeschaald naar grote brand. De brandweer van Goes en de omliggende dorpen werd gealarmeerd. Om 00:33 uur werd de GRIP 1-situatie afgekondigd.

De brandweer bestreed het vuur met groot materieel. De inzet was er in de eerste plaats op gericht om omliggende panden te behouden, de brand in het pand van de Betho werd onder controle gehouden. Verwachting is de brandweer nog tot ongeveer 12:00 uur donderdagmiddag bezig zal zijn. In totaal zijn nu zo’n 100 tot 120 hulpverleners ingezet, voornamelijk brandweermensen.

Metingen
Ook werd een Adviseur Gevaarlijke Stoffen ingezet en twee Waarschuwings- en Verkenningsdiensten om metingen te verrichten naar de rookontwikkeling die vrijkwam bij de brand. Rook is nooit gezond, maar de meetapparatuur van de brandweer heeft tot nu toe geen gevaarlijke concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten. De metingen zijn verricht in benedenwindsgebied van 750 meter van de brand (de wind was zuid-west). Dit betekent dat er metingen zijn verricht in Colijnshof, Goes Noord, in de omgeving van Sportpunt Zeeland, de molen en de Praxis. In de omgeving van de brand hangt een rooklucht. Deze lucht / stank is op zichzelf niet gevaarlijk.

De gemeente Goes heeft een informatienummer geopend voor mensen die vragen hebben over de brand. Dit informatienummer is 0113-249616.

De Betho
In totaal werken bij De Betho zo’n 700 mensen. In het pand dat nu verloren is gegaan, werken 300 mensen. De directie heeft besloten de medewerkers naar Goes te laten komen waar ze opgevangen zullen worden in de kerk van de Hervormde Gemeente Goes, de Levensbron, in Goes Noord.

De Betho heeft voor haar personeel een informatienummer geopend: 06-34753964. In de loop van de morgen volgt nog een informatienummer voor de zakelijke relaties.

In het pand aan Klein Frankrijk werden verpakkingshandelingen en montagehandelingen verricht. Eén van de producten die verpakt werd was lijm. Die lijm is verbrand en opgegaan in de rookwolk. De verwachting is dat dit geen problemen oplevert omdat de lijm waarschijnlijk volledig is verbrand. Door de milieudienst zal aandacht besteed worden aan het bluswater.

Calvijn College gesloten
Het Calvijn College Goes ligt vlakbij het afgebrande pand van de Betho. De directie van het Calvijn College heeft besloten leerlingen te informeren dat er vandaag geen les gegeven wordt. Dit omdat het terrein van de school nu als werkterrein door de brandweer wordt gebruikt. Leerlingen die toch komen, worden opgevangen in de aula van de school. De school en het omliggende terrein zijn gecontroleerd door de meetploegen van de brandweer. Ook hier zijn geen gevaarlijke c oncentraties van gevaarlijke stoffen gemeten.

Bedrijven op het industrieterrein Klein Frankrijk
Alle bedrijven op het industrieterrein Klein Frankrijk worden geïnformeerd over de brand. De bedrijven kunnen vandaag wel gewoon open, maar er kan niet geparkeerd worden op het industrieterrein. Alternatieven zijn het Molenplein en Goes Noord.
Provincie:
Tag(s):