dinsdag, 24. mei 2011 - 16:56

Zeeuws waterschap neemt maatregelen om aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte heeft het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen een onttrekkingsverbod ingesteld van het oppervlaktewater voor beregenen van gewassen.

Omdat er geen druppel meer valt daalt het peil in de waterlopen binnen het beheergebied van waterschap Scheldestromen ernstig.

Ook voor de komende tijd wordt droog weer verwacht. Om de daling van de peilen in de sloten en waterlopen te vertragen, heeft het waterschap besloten om met ingang van morgen geen onttrekkingen uit het oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen meer toe te staan. Daarmee probeert het waterschap de daling van de grondwaterstand tegen te gaan.

Uitzonderingen onttrekingsverbod
Het onttrekkingsverbod geldt voor de gehele provincie Zeeland, uitgezonderd de gebieden met wateraanvoer: De Reigersbergsche Polder, de Eerste Bathpolder, het gebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal, Tholen en Sint Philipsland. Wanneer het waterschap het verbod intrekt is nog onduidelijk. Dat is volkomen afhankelijk van het weer.

Geen maatregelen dijken
De aanhoudende droogte heeft in Zeeland geen invloed op de stabiliteit van de dijken. Wel zullen her en der droogtescheuren in de kleilaag ontstaan. In september, voor aanvang van het stormseizoen, wordt jaarlijks gecontroleerd of de eventueel aanwezige droogtescheuren in de kleilaag zich hersteld hebben. Zo nodig worden dan maatregelen getroffen.
Provincie:
Tag(s):