vrijdag, 25. februari 2011 - 18:31

Zeeuwse bevolking is heel positief over binnendijkse aquacultuur

Zeeland

Uit een representatieve enquête onder de Zeeuwse bevolking blijkt dat een grote meerderheid vindt dat de kweek van vis en schelpdieren (aquacultuur) heel goed bij Zeeland past.

84% van de Zeeuwen vindt dat Zeeland bij uitstek kansen biedt om binnendijks aquacultuur te ontwikkelen, en slechts een paar procent van de inwoners is het daarmee oneens. 69 % van de Zeeuwse bevolking vindt dat er voor binnendijkse aquacultuur landbouwgrond gebruikt mag worden, mits dat maar op strikt vrijwillige basis gebeurt. Tien procent is het daar niet mee eens, terwijl 22% daarover geen mening heeft. De enquête is uitgevoerd door een gespecialiseerd, onafhankelijk bedrijf en de steekproef is representatief voor de Zeeuwse bevolking.

De enquête is uitgevoerd in opdracht van Het Zeeuwse Landschap, naar aanleiding van de start van het Kustlaboratorium. Dit initiatief, waarvoor recent bij Burghsluis gronden zijn aangekocht, combineert aquacultuur met de realisatie van een aantrekkelijk landschap, dat ook voor natuur en recreatie betekenis heeft. Dat vindt 79% van de Zeeuwse bevolking een goed tot erg goed idee en slechts 3% vindt het geen goed idee of helemaal geen goed idee. Zo’n 16% van de Zeeuwen staat er neutraal tegenover.

Het Zeeuwse Landschap is erg blij met de uitkomst van de enquête. Hoewel de organisatie gerekend had op een meerderheid die vóór dit soort initiatieven is, zijn de cijfers nog gunstiger dan verwacht. Het Zeeuwse Landschap ziet zich gesterkt in de mening dat initiatieven waarin economische activiteiten hand in hand gaan met de ontwikkeling van een mooi landschap, draagvlak genieten bij de Zeeuwse bevolking.

Daags na het bekend worden van de locatie van het Kustlaboratorium verklaarde de Stichting De Levende Delta zich “mordicus tegen” de plannen, omdat er landbouwgrond mee gemoeid is. De Levende Delta heeft aangekondigd om tegen het project actie te gaan voeren. De enquête van Het Zeeuwse Landschap toont aan dat de tegenstanders slechts een zeer kleine minderheid van de Zeeuwen vertegenwoordigen.

Het Zeeuwse Landschap vindt dat deze kleine minderheid met de rug naar de toekomst staat en veel perspectiefrijke ontwikkelingen in Zeeland probeert te blokkeren. Nieuwe initiatieven zijn broodnodig om Zeeland leefbaar en vitaal te houden en gelukkig heeft een groot deel van de bevolking daar oog voor.
Provincie:
Tag(s):