woensdag, 12. oktober 2011 - 19:20

Zeeuwse ondernemers leren winkeldieven vóór te zijn

Goes

De winkeldief in 2011 wordt steeds creatiever in het ‘gratis shoppen’. Het is voor een detailllist en het winkelpersoneel niet altijd gemakkelijk om iemand op heterdaad te betrappen.

Maar wat kan een winkelier nu doen om diefstal te voorkomen? Dat leren Zeeuwse ondernemers op maandag 17 oktober in Goes tijdens de bijeenkomst ‘Jatten met Joep’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zeeland en Regiopolitie Zeeland. Inmiddels hebben zo’n 100 winkeliers zich al aangemeld voor de bijeenkomst.

Veiligheid is voor de meeste winkeliers een belangrijk thema. Niet voor niets wordt er veel geld uitgegeven aan beveiliging. Zo hangt de ene winkelier camera's op en de ander plaatst detectiepoortjes om dieven te ontmoedigen. Toch blijken deze maatregelen in de praktijk niet altijd voldoende te zijn.

Oplettende medewerkers kunnen veel problemen voorkomen, want hoe meer belemmeringen er zijn hoe kleiner de verleiding wordt om niet af te rekenen. Maar hoe herken je een dief? En wat doe je als je iemand betrapt op diefstal? Allemaal vragen waar ondernemers en hun medewerkers tijdens de bijeenkomst Jatten met Joep antwoord op krijgen. Veel winkeliers hebben wel vaker met het bijltje gehakt, maar zullen toch verrast zijn door de methodes die dieven inzetten om hun doel te bereiken. Een kinderwagen voorzien van een aluminium 'zak' is hier een goed voorbeeld van. Op slinkse wijze kunnen zo detectiepoortjes omzeild worden.

Een minder riskante, maar populaire, methode is de retourfraude. Winkeldieven proberen gestolen artikelen terug te brengen met nagemaakte kassabonnen. Retourfraude is sterk in opmars en het vergt extra alertheid van het winkelpersoneel. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want de laatste jaren wordt er steeds meer in georganiseerde groepjes gewerkt. De ene dief leidt de caissière af, terwijl een 'collega' op hetzelfde moment verderop de zakken vult.
Naast praktijkvoorbeelden en tips om diefstal te voorkomen komen tijdens de show ook de nadelige gevolgen van diefstal aan de orde. Landelijke cijfers wijzen uit dat 16.5% van de totale winst van een bedrijf verloren gaat aan diefstal en de kosten voor preventie. Dat komt neer op 1 dag per week werken. Er wordt langzaam maar zeker steeds meer aangifte gedaan, maar nog veel winkeliers kiezen er voor om hun eigen boontjes te doppen. Omdat er niet altijd aangifte wordt gedaan ontstaat er een vertekend beeld van de daadwerkelijke omvang van het probleem.

De bijeenkomst Jatten met Joep vindt plaats op 17 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in Theater de Mythe in Goes. De kosten voor de bijeenkomst zijn 10 euro. Naast actualiteit rond de winkelcriminaliteit in Zeeland biedt het programma een nuttige en ludieke avond die bedoeld is voor ondernemers, bedrijfsleiders en personeel in de Zeeuwse detailhandel. Ondernemers, die zich hebben ingeschreven, kunnen vooraf aangeven of winkeldief Joep vooraf de winkelpreventie kan testen.

Meer informatie en aanmelden: www.kvk.nl/jattenmetjoepgoes
Provincie:
Tag(s):