woensdag, 18. mei 2011 - 8:57

Zeven personen aangehouden bij verkeerscontrole 'Ochtendgloren' A12

Samenwerkende opsporingsdiensten hebben in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei 2011 op de rijksweg A12 tussen de Duitse grens en Arnhem tijdens de verkeerscontrole ‘Ochtendgloren’ zeven personen aangehouden voor uiteenlopende feiten.

Daarnaast zijn drie personen aangehouden voor het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. De hoogst gemeten waarde bedroeg 450 ug/l (1,0 promille). Een vierde persoon reed onder invloed van verdovende middelen en kreeg een rijverbod opgelegd van drie uur. Het CBR krijgt hier een melding van toegezonden.

Op de rijbaan richting Duitsland vond de verkeerscontrole plaats op de parkeerplaats ‘Oudbroeken’ bij Duiven. Op de rijbaan richting verkeersplein ‘Velperbroek’ en toeleidende wegen naar de A12 vonden controles plaats uitgevoerd door eenheden van de politie, Koninklijke Marechaussee en Douane.

Het doel van de controles: terugdringen van alcoholmisbruik en overige overtredingen in het verkeer, terugdringen van de (midden) criminaliteit op en rond de A12 en het verminderen/oplossen van woninginbraken, overvallen en mobiel banditisme.

Bijzonderheden

De parketpolitie heeft één persoon ingesloten in verband met diverse vonnissen. Er stond nog een geldboete tegen hem open en hij diende in verband met een signalering van het Arrondissementsparket in Zutphen DNA af te staan. De belastingdienst nam zijn auto in beslag in verband met een opdracht tot gerechtelijke ontneming. Een bestuurder in een buitenlands voertuig stond gesignaleerd voor een openstaande boete van 2200 euro. Na enig aandringen betaalde hij op het laatste moment.

De Douane bekeurde twee Nederlanders voor het niet afdragen van de BPM omdat zij in een auto reden met een buitenlands kenteken. Twee personen zijn aangehouden in verband met het voorhanden hebben van vals geld. Zij waren in het bezit van tien valse biljetten van 50 euro. De politie onderzoekt hun mogelijke betrokkenheid bij scooterdiefstallen in Duitsland.

De politie nam een boksbeugel en een mes in beslag. Tegen de eigenaren is proces-verbaal opgemaakt. Zij tekenden afstand van deze wapens. Twee personen zijn aangehouden en ingesloten in Arnhem in verband met het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig. De recherche doet verder onderzoek. De Vreemdelingenpolitie van Arnhem onderzoekt de verblijfstatus van twee aangehouden Somaliërs.

De Belastingdienst legde naar aanleiding van 14 signaleringen van de ANPR op 14 auto’s beslag en voerde er vier daadwerkelijk af. In totaal is 3435 euro aan achterstallige belastingschuld direct geïnd.

Naast de alcoholovertredingen zijn er nog 19 bekeuringen uitgedeeld voor ‘lichte’ verkeersovertredingen zoals het niet tonen van het rij- en kentekenbewijs (5), rijden met een ingevorderd rijbewijs, rijden tijdens ontzegging van de rijbevoegdheid, onverzekerd rijden (2), gladde banden (6), identificatieplicht (2) en ontbreken van een eurovignet (2).

Aan ‘Ochtendgloren’ namen ongeveer 80 medewerkers deel van de volgende instanties: de regiopolitiekorpsen Gelderland-Midden en Noord en Oost Gelderland, Politieacademie, Drugsexpertise NL, Permanent Auto Team, de Verkeerspolitie en Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Parketpolitie Arnhem, Douane, Belastingdienst, Sociale Opsporings- en Inlichtingen Dienst, Rijkswaterstaat en Autobahnpolizei NRW Düsseldorf.
Provincie:
Tag(s):