dinsdag, 25. januari 2011 - 20:34

Zorgexperiment Oost-Drenthe: Zorgkracht in krimpgebieden

Gieten

Een stijgende zorgvraag door de vergrijzing, maar minder handen aan het bed door de ontgroening; dat is de uitdaging waar krimpregio Oost-Drenthe de komende jaren mee te maken krijgt. De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben daarom het initiatief genomen tot een experiment. In een afgebakend gebied in beide gemeenten zullen zorg- en welzijnspartijen intensiever samenwerken om samen de noodzakelijke zorg te kunnen garanderen.

Dinsdag hebben de wethouders Jacob Bruintjes en Frits Alberts van Borger-Odoorn en Jur Wiersum en Harry Dijkstra van Aa en Hunze een experimentvoorstel ondertekend, dat wordt ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Hiermee geven zij het startsein voor een experiment met een bijzondere vorm van samenwerking: (concurrerende) zorgaanbieders gaan om tafel om samen de zorgvraag van inwoners van het veenkoloniale gebied zo goed mogelijk op te pakken. De marktwerking en regels van de NMa belemmeren dit soort samenwerking op dit moment. Binnen het project zijn ook welzijnsorganisaties, woningcorporaties, vrijwilligers en mantelzorgers betrokken. Samen stellen zij zich garant voor goede zorg in het gebied.

Nu is het soms zo dat een thuiszorgaanbieder midden in de nacht voor één cliënt een rit van 20 kilometer moet maken, waarna een concurrerende aanbieder hetzelfde dorp aandoet voor een andere cliënt. Betere afstemming kan de zorg efficiënter maken, waardoor het langer rendabel blijft voor zorgaanbieders om actief te zijn in een dunbevolkt gebied.

Daarnaast zoeken zij ook naar andere oplossingen voor de vragen van de toekomst: beter gebruik van de mogelijkheden van ICT bijvoorbeeld, en slimmere samenwerking met mantelzorgers. In het voorjaar van 2011 zullen de deelnemende partijen een convenant ondertekenen waarin zij hun intenties vastleggen.

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben het initiatief genomen tot het experiment. STAMM CMO heeft het experiment samen met beide gemeenten ontwikkeld en treedt op als projectleider. Het experiment is ingediend bij het ministerie van BZK dat in het kader van het Nationaal Actieplan Bevolkingsdaling heeft opgeroepen tot het indienen van experimenten. De rijksoverheid ziet deze als instrument om de krimpopgave in krimpregio’s aan te pakken. De geselecteerde experimenten worden ondersteund door de rijksoverheid.

De provincie Drenthe ondersteunt het initiatief van de gemeenten.
Provincie:
Tag(s):