dinsdag, 27. september 2011 - 9:16 Update: 08-07-2014 0:56

Zorgverzekeraar DSW verhoogt jaarpremie met € 36

Zaandam

DSW Zorgverzekeraar maakt dinsdag als eerste de premie van de basisverzekering bekend.

Sinds de invoering van de basisverzekering, maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks traditioneel als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie in 2012 € 1.230 bedragen, ofwel € 102,50 per maand. Hiermee stijgt de jaarpremie met € 36.

De premie stijgt door de toename van de zorgkosten, ondanks door de overheid vastgestelde hogere eigen bijdragen en een beperking van het pakket. Daarnaast leiden de afschaffing van de macronacalculatie en de verhoging door DNB van de solvabiliteitseis tot een premiestijging.

De premiestijging wordt beperkt doordat de bijdrage aan het tekort in het landelijk zorgverzekeringsfonds wordt verlaagd en doordat de overheid het verplichte eigen risico van € 170 naar € 220 per jaar heeft verhoogd. Indien het verplichte eigen risico niet zou zijn verhoogd, zou de jaarpremie € 20 hoger zijn vastgesteld, aldus de zorgverzekeraar.
Categorie:
Tag(s):