dinsdag, 22. februari 2011 - 16:30

Zorgverzekering vanaf 15 maart verplicht

Den Haag

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen. Wie nog niet verzekerd is loopt kans op een boete.

Minister Schippers van Volksgezondheid wil met deze wet het aantal onverzekerden terugdringen. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er nog altijd zo’n 150.000 onverzekerden zijn. Hiermee is circa € 140 miljoen euro aan gederfde premie gemoeid.

Met ingang van 15 maart 2011 worden verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering actief opgespoord en gemaand om een zorgverzekering af te sluiten. Zij kunnen zich nu nog onttrekken aan de verzekeringsplicht en tasten daarmee de onderlinge solidariteit aan. Wie nu een verzekering afsluit, krijgt geen boete.
Provincie:
Tag(s):