donderdag, 26. mei 2011 - 20:37

Zuid-Holland komt zoetwater tekort door droogte

Den Haag

Nederland heeft te maken met een feitelijk watertekort en als gevolg van de aanhoudende droogte blijven maatregelen nodig. Aan de vraag naar zoetwater in Zuid-Holland kan niet meer volledig worden voldaan.

Vanochtend is daarom het Management Team Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2003 bij elkaar geweest om de situatie rond de aanhoudende droogte te bespreken. Het MTW heeft op advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) besloten dat de eerder genomen maatregelen in stand blijven. Daarnaast is besloten tot enkele aanvullende maatregelen om de verzilting in Zuid-Holland tegen te gaan. Ook zijn extra maatregelen getroffen om waterbuffers te behouden en waar mogelijk te vergroten.

In het hoofdwatersysteem is tot nu toe nog voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen, dankzij een aantal bijzondere maatregelen zoals het leiden van zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Zuid-Holland. “Het is dankzij de inspanningen van de waterschappen en alle andere betrokken partijen dat de we de droogte de baas blijven.

Om het huidig watertekort van ca.120 mm weg te werken, hebben we zo’n twee weken regenval nodig. Dat zit er volgens de KNMI weersverwachting voorlopig nog niet in. Gegeven de zorgelijke situatie is het goed dat het Management Team Watertekorten vanaf nu wekelijks bijeen komt om te beoordelen welke maatregelen nodig zijn of blijven”, aldus staatssecretaris Atsma in reactie op de eerste bijeenkomst van het Management Team Watertekorten
Provincie:
Tag(s):