donderdag, 29. september 2011 - 21:27

Zuid-Holland start onderzoek onverpakte asbeststort

Er wordt gestart met een feitenonderzoek naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal dat tussen 2003 en 2010 werd gestort bij de Derde Merwedehaven.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat het feitenonderzoek uitvoeren. Er worden geen conclusies rond gezondheidsrisico’s aan verbonden. Het onderzoek richt zich puur op de feiten en de omstandigheden.

De GGD krijgt wel de resultaten van het onderzoek. De gemeenten Sliedrecht en Dordrecht mogen zelf uit maken of ze de GGD om meer advies vragen.

Sinds dit jaar mag er geen onverpakt asbesthoudend afval meer worden gestort in de Derde Merwedehaven. Eind volgend jaar gaat de stortplaats dicht.
Provincie:
Tag(s):