donderdag, 17. februari 2011 - 10:42

Zuid-Holland verdeelt 70 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Den Haag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze week in het Provinciehuis met 25 gemeenten, regio's en regionale uitvoeringsdiensten afspraken gemaakt over de verdeling van 70 miljoen euro voor stedelijke vernieuwing.

Leidschendam-Voorburg ontvangt daarvan ruim 5 miljoen. Met de inzet van dit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wil de provincie een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van buurten en wijken.

Met vertegenwoordigers van de gemeenten, regio's en uitvoeringsdiensten heeft de Provincie Zuid-Holland concrete afspraken vastgelegd in bestuursovereenkomsten. Leidschendam-Voorburg was de een van de eerste gemeente in Zuid-Holland met een programma Stedelijke Vernieuwing.

Het ISV programma van Leidschendam-Voorburg is in 2010 al goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente heeft het programma in overleg met de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes toegespitst op de thema’s duurzaamheid, gezondheid en de sociale wijkaanpak. Het budget wordt o.a. ingezet voor het opnieuw inrichten van openbare ruimte, het toegankelijk maken van wooncomplexen en het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen. Verder wordt het budget aangewend een duurzame en fysieke impuls te geven aan de wijken Leidschendam-Zuid en De Heuvel. Tot slot wordt een deel besteed aan bodemsanering en terugdringen van geluidsoverlast.
Provincie:
Tag(s):