donderdag, 22. september 2011 - 22:16

Zuid-Limburgse ziekenhuizen starten centrum voor interventiecardiologie

Atrium MC, Orbis MC en het Maastricht UMC+ richten samen een academisch centrum voor interventiecardiologie voor Zuid-Limburg op. Gestart wordt met samenwerking op specifieke gebieden van de cardiologie. Het betreft in eerste instantie behandelingen die gericht zijn op het verrichten van dotterbehandelingen (PCI’s).

Patiënten uit Zuid-Limburg hoeven nu niet meer uitsluitend in Maastricht geholpen te worden voor het ondergaan van een dotterbehandeling, maar kunnen ook in Atrium Medisch Centrum Parkstad terecht. De cardiologen van de drie ziekenhuizen werken daartoe inhoudelijk samen. Per patiënt wordt door een team van artsen van het Maastricht UMC+ en Atrium Medisch Centrum en/of Orbis Medisch Centrum samen beoordeeld op welke locatie het best geopereerd kan worden.

Door deze samenwerking wordt de academische kennis en zorg op het vlak van de cardiologie nog beter toegankelijk en komen nieuwe technieken en inzichten sneller beschikbaar voor meer patiënten. Zuid-Limburgse patiënten die deze behandelingen nodig hebben, kunnen sneller geholpen worden.

Met deze afspraken geven de ziekenhuizen ook kwalitatief invulling aan het zogenaamde bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars overeen kwamen. In dit akkoord ligt de nadruk op het garanderen van goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor de toekomst. Tevens sluiten ze hiermee aan bij de adviezen van de Provinciale Raad voor de Gezondheidszorg, die pleit voor betere samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen.
Provincie:
Tag(s):