vrijdag, 10. juni 2011 - 12:12

Zuurstoftekort Maasnielderbeek leidt tot vissterfte

Roermond

In de Maasnielederbeek in Roermond zijn dode vissen aangetroffen. De vissterfte is ontstaan door zuurstoftekort.

Door de hevige regenval van afgelopen maandag is als gevolg van riooloverstorten verdund rioolwater in de beek terechtgekomen. Dit leidde tot stankoverlast en vissterfte. De gemeente Roermond heeft de dode vissen inmiddels opgeruimd. Ook zijn er door het waterschap Roer en Overmaas pompen geplaatst om het zuurstofgehalte van de beek weer op peil te brengen.

Door de extreme regenbui van afgelopen maandagavond (er viel in Roermond ca. 30 mm neerslag in 15 minuten) konden de bergbezinkbassins de hoeveelheid water niet aan en is regenwater en verdund rioolwater in de Maasnielderbeek en de vijvers terechtgekomen. Met name het verdunde rioolwater heeft geleid tot een flinke zuurstofdaling in het water, waardoor vissterfte optreedt. De Maasnielderbeek en de vijvers zijn ingericht om riooloverstorten op te vangen en zo omwonenden te beschermen tegen wateroverlast. Naar verwachting duurt het nog enige weken voor de waterkwaliteit is hersteld.
Provincie:
Tag(s):