vrijdag, 22. april 2011 - 9:00

Zwaardere straffen bij geweld tegen scheidsrechters

Den Haag

Bij geweld tegen scheidsrechters kan het Openbaar Ministerie de strafeis vergelijkbaar stellen aan de straf die geëist wordt bij geweld tegen ambtsdragers en professionals. Dit staat in het Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, dat minister Edith Schippers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tevens worden er binnen sportclubs voor iedereen op en rond het veld — ook voor ouders van jeugdleden — duidelijke gedragsregels opgesteld. Het omgaan met lastig gedrag en het stellen en handhaven van grenzen krijgt een vaste plek in de opleidingen van trainers en coaches.

Het kabinet wil Nederland veiliger maken. Daarbij hoort ook het veilig kunnen sporten bij een sportvereniging, zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Hoewel miljoenen mensen elke week met plezier met sport bezig zijn, zijn er veel grote en kleinere incidenten op en rond de velden. Scheldpartijen, bedreigingen en het molesteren van scheidsrechters, vechtpartijen, discriminerende spreekkoren, alcoholmisbruik en seksuele intimidatie verzieken te vaak de sportieve sfeer.
Provincie:
Tag(s):