woensdag, 23. maart 2011 - 16:42

Zwolle vervangt alle bovengrondse textielcontainers

Zwolle

Voor de inzameling van textiel vervangt de gemeente Zwolle alle containers die nu nog bovengronds staan voor ondergrondse containers. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Voor 2013 moeten alle bovengrondse containers vervangen zijn. Humana blijft voor de komende vier jaar de inzamelaar van oud textiel in Zwolle. Huis-aan-huis wordt textiel drie keer per jaar in heel Zwolle opgehaald door de vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost.

Op dit moment staan er in Zwolle zowel boven als onder de grond textielcontainers waardoor er twee wagens moeten rijden om ze te legen. Door te kiezen voor één ondergrondse inzamelmethode hoeft er nog maar één wagen te rijden. “Dit komt niet alleen de efficiency ten goede, de ondergrondse containers dragen ook bij aan een beter straatbeeld”, aldus wethouder Erik Dannenberg.

Humana blijft de inzamelaar voor oud textiel waarbij de samenwerking met de Stichting Kringloop Zwolle geïntensiveerd wordt. Stichting Kringloop Zwolle (SKZ) gaat de ingezamelde kleding sorteren. Dit heeft als voordeel dat er nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan bij de SKZ. Kleding die niet in de kringloopwinkel verkocht kan worden, wordt door Humana opgehaald voor onder andere donatie aan Afrika.

Van vijf naar 7 kilo per huishouden
Met deze aanpassingen in de textielinzameling wil de gemeente bereiken dat er zo min mogelijk textiel in het restafval belandt. Het streven is dat er jaarlijks zeven kilo textiel per huishouden wordt opgehaald, op dit moment is dit vijf.
Provincie:
Tag(s):