vrijdag, 6. juli 2012 - 13:40

100.000 euro boete geëist tegen chemisch bedrijf

Katwijk

Het Functioneel Parket heeft vrijdag voor de rechtbank Den Haag 100.000 euro boete geëist tegen een chemisch bedrijf uit Katwijk. ‘In augustus 2010 gebeurde er een ernstig bedrijfsongeval bij het bedrijf, waardoor een medewerker gewond raakte’, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Volgens het OM heeft het bedrijf niet voldoende gedaan om het ongeval te voorkomen. Het bedrijf voldeed niet aan de veiligheidseisen die worden verwacht van en bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen en dat vindt het OM ernstig.

Er was op de bewuste dag in augustus in het bedrijfsproces een lek ontstaan, waardoor er zwavelzuur uit een leiding sproeide. Dat vormde al snel een zwavelzuurnevel, die zich door de bedrijfshal verspreidde. Er was een noodknop om het proces stil te leggen, maar die bevond zich te dicht bij het lek, waardoor die onbruikbaar was.

De medewerker heeft aan het ongeval geen blijvend letsel overgehouden, maar `het had veel erger kunnen aflopen' waarschuwde de officier van justitie vandaag op zitting. Daarnaast had deze calamiteit gemeld moeten worden bij de brandweer en gemeente. Dit is niet gebeurd. Daardoor konden zij ook geen maatregelen treffen.

Het zwavelzuur dat bij het ongeluk vrijkwam, is vermoedelijk met water uit de bedrijfshal gespoten, waardoor er sulfaat (een mengsel van zwavelzuur en water) in het riool terechtkwam. Dat mag niet, omdat sulfaat het rioolstelsel kan aantasten en de bodem kan verontreinigen. Op 15 augustus 2011 loosde het bedrijf wederom tegen de milieuregels in sulfaat op het riool.

Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen en hebben extra zware verplichtingen ten aanzien van veiligheid en milieu.

De officier van justitie benadrukte op zitting de ernst van de overtredingen: "Uit onderzoek door de DCMR is gebleken dat de veiligheidscultuur niet van het niveau was dat je van een dergelijk bedrijf mag verwachten. Een klein verzuim kan grote consequenties hebben. Wanneer bedrijven en personen in strijd handelen met de voorschriften van het Besluit risico's zware ongevallen kan dat tot ernstige incidenten leiden, de veiligheid in gevaar brengen en de omgeving ernstige schade berokkenen."

Daarom vindt het OM een boete van 100.000 euro op zijn plaats.
Provincie:
Tag(s):