woensdag, 31. oktober 2012 - 18:33

120 miljoen euro extra voor investeringen Rotterdam Zuid

Rotterdam

De corporaties Woonbron en Woonstad, de gemeente Rotterdam en het Rijk trekken 122 miljoen euro uit voor het lopende nationale programma dat de leefbaarheid in Rotterdam Zuid moet verbeteren.

Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelde de gemeente en de corporaties eerder 30 miljoen euro in het vooruitzicht onder de voorwaarde dat zij afspraken zouden maken over het aanjagen of overnemen van stilgevallen projecten van Vestia. Rotterdam en de beide corporaties stellen daarvoor nu 90 miljoen euro beschikbaar. De extra investeringen komen verder ten goede aan het verbeteren van particuliere woningen.

De afspraken en bijdragen staan in een convenant dat door wethouder Karakus, minister Spies en de corporaties Woonbron, Woonstad en Vestia is getekend. Vestia zal (onder voorbehoud van goedkeuring door de financieel toezichthouder en het waarborgfonds) de aangegane juridische verplichtingen nakomen. Met de gezamenlijke inzet kunnen naast de Kindercampus en het Huis op Zuid, ook de bouwprojecten Bloemfontein en Leeuwenkuil van start.
Provincie:
Tag(s):