vrijdag, 24. februari 2012 - 18:27

30 jaar gevangenisstraf voor wurgen vriendin en zoontje

Den Haag

Een 28-jarige man die op 7 oktober 2010 in Rijswijk zijn vriendin van 27 jaar en zijn zoontje van 4 jaar met zijn blote handen heeft gewurgd, is door de rechtbank 's-Gravenhage veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf.

De verdachte heeft gezegd tot deze daden te zijn gekomen door de op handen zijnde ontruiming van hun woning waarvan zijn vriendin niets wist.

Na de moorden is hij naar het buitenland gevlucht en heeft onder meer voetbalstadions in Duitsland en Italië bezocht. Op 15 oktober 2010 is hij in Milaan aangehouden. Eenmaal aangehouden heeft hij openheid van zaken gegeven en was hij bereid om mee te werken aan een opname in het Pieter Baan Centrum (PBC).

De deskundigen van het PBC hebben bij de verdachte geen persoonlijkheidsstoornis kunnen vaststellen. Ook hebben zij niet kunnen vaststellen dat hij een gestoorde agressieregulatie heeft of sterk impulsief reageert op stressvolle omstandigheden. Wel voldoet hij aan de criteria van alcoholafhankelijkheid en waren ten tijde van het begaan van de moorden antisociale gedragingen en vermijdingsgedrag aanwezig.
De deskundigen hebben geadviseerd verdachte volledig toerekeningsvatbaar te achten voor de bewezen feiten. De rechtbank heeft dat advies gevolgd.

Het Wetboek van Strafrecht laat de rechtbank bij het bepalen van de duur van een gevangenisstraf voor moord de keuze tussen levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar. In verreweg de meeste gevallen wordt een levenslange gevangenisstraf pas opgelegd als daarmee twee doelen worden gediend, namelijk vergelding en beveiliging van de maatschappij. De wet en de jurisprudentie verzetten zich er echter niet tegen dat een levenslange gevangenisstraf uitsluitend op basis van de ernst van de feiten kan worden opgelegd. De rechtbank is alles afwegende tot het oordeel gekomen dat de verdachte in deze zaak geen levenslange gevangenisstraf, maar de maximale tijdelijke gevangenisstraf wordt opgelegd.
Provincie:
Tag(s):