vrijdag, 27. april 2012 - 12:19

3429 Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen

Den Haag

Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3429 Koninklijke onderscheidingen verleend. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 11 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3418 personen.

Op Aruba, Curaçao en St. Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) hebben 46 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Eén op de tien niet
Er zijn 3776 voorstellen voor de Algemene Gelegenheid 2012 of lintjesregen 2012 ontvangen. Ten aanzien van 347 voorstellen (9,19 % van het totaal bij de Algemene Gelegenheid 2012) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

De lintjesregen 2012 laat de volgende ontwikkelingen zien:
•Er zijn 1194 vrouwen die bij de lintjesregen 2012 gedecoreerd worden, dat komt neer op 34,82 %. Het aantal mannen bedraagt 2235 (65,18 %).

•Van alle gedecoreerden zijn er 3008 (87,72 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1895 mannen en 1113 vrouwen.

•Gelet op het aantal gedecoreerde vrouwen, komt naar voren dat in provincie Drenthe het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de 75 personen zijn er 32 vrouw (42,67 %). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit provincie Zuid-Holland, dat zijn 252 vrouwen (37,72 %).

•In provincie Zuid-Holland zijn de meeste decoraties verleend, 668 decoraties. In Noord-Brabant zijn er 658 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 505 personen.

•Op Aruba (22), Curaçao (15), St. Maarten (6) en op Bonaire is aan 3 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend.

•Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 3359 personen, 1174 vrouwen en 2185 mannen. Er zijn 245 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie.

•Zowel de oudst gedecoreerde man, de 94-jarige heer L.C. Bovens en de jongst gedecoreerde man,de 24-jarige heer D.R.A. Kemp zijn beiden woonachtig te Rotterdam. De heer Bovens is vanaf 1971 administrateur t.b.v. de Koninklijke Scherpschuttersvereniging Rotterdam (300 leden) en de heer Kemp is honkballer van het Nederlandse honkbalteam (zie bijlage).

•De oudst gedecoreerde dame is de 92-jarige mevrouw S. Beukema-de Vries. Zij is vanaf 1974 gastdame t.b.v. het buurtcentrum Het Floreshuis te Groningen. De jongste vrouw is de 30-jarige mevrouw F. Diallo. Zij zet zich vanaf 1997 in tegen vrouwenbesnijdenis en de bevordering van vrouwenemancipatie (zie bijlage). Beide dames zijn woonachtig in de gemeente Groningen.
Provincie:
Tag(s):