donderdag, 12. juli 2012 - 13:31

380 kV Hoogspanningsleiding gecombineerd met bestaande

Eemshaven

Het ministerie van EL&I heeft vandaag bekend gemaakt dat zij begint met de
voorbereiding van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding vanuit de
Eemshaven.

Deze is nodig om voldoende afvoercapaciteit te scheppen voor
elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt en aanlandt. De nieuwe verbinding wordt zo maximaal mogelijk gecombineerd met de al bestaande 220 kV —verbinding. Dat betekent dat beide verbindingen in één tracé en één constructie worden gecombineerd. De oude 220 kV verbinding wordt na realisatie van de nieuwe
verbinding opgeruimd.

Het college van GS van de provincie Groningen heeft er in 2010 bij het ministerie op aan gedrongen om voor deze combinatie te kiezen. Het
college is verheugd over de keuze van het Ministerie. De bestaande en nieuwe verbinding worden in een zogeheten Wintrack mastenstructuur
gehangen. Deze constructie bestaat uit 2 slanke verticale palen van 50 tot 60 meter hoog.
Provincie:
Tag(s):